automatska zaštita


automatska zaštita
self-shielding
* * *
• self-shielding

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.